Skip to content

Achiziții

Proiect cod ROHU331

Cross-border network to support the professional career development in the border region

\"\"

Beneficiar: Societatea de Binefacere Don Orione

Obiectul achizitiei: Servicii de proiectare PT+DTAC (Arhitectura, Rezistenta, Instalatii)

Contract incheiat cu: VALLUM STUDIO SRL,/ valoare 83267,83 Ron

Lucrare: ,,Extindere clădire cu săli pentru Centru de orientare în carieră și formare profesională”

Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020

Se deruleaza prin proiectul: ROHU331

Valoare estimata: 17.970 Euro  (inclusiv TVA)

Data finala pentru depunerea ofertelor: 05.04.2019, ora 10.  Depunerea se va face la sediul beneficiarului, Oradea, str. Cazaban, nr 49E

Persoana de contact: Martin Miheller Tel: 0765212686, Email: mihellerpeter@gmail.com

                                     Mihai Fecheta Tel: 0766585384, Email: mihaifecheta@yahoo.it

 

Informatii suplimentare:

  • Titlul proiectului: ROHU331 ,,Cross-border network to support the professional career development in the border region”;
  • Locatia unde se va face investitia: Oradea, str. A. Cazaban, nr.49/E
  • Studiul de Fezabilitate si alte documente solicitate sunt disponibile la responsabilul de proiect, dl. Martin Miheller (tel: 0765/212.686).