COMUNICAT DE PRESĂ

Societatea de Binefacere „Don Orione” beneficiază de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului întitulat ”Clean Energy for a Bright Future”, 2019/107407,  finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Societatea de Binefacere “Don Orione” Oradea în luna mai 2019, în cadrul “Programului pentru energie în România”, Domeniu  de  interes:  Energie regenerabilă, Schema de granturi mici ‐ SGS‐1: “Energie  hidroelectrică,  geotermală  și  alte surse de energie regenerabilă pentru IMM‐uri și ONG‐uri”.

Contractul de finanțare a fost semnat în luna aprilie, 2020. Durata de implementare a proiectului este de 12 de luni, activitățile derulându-se în perioada cuprinsă între 1 iunie 2020 și 31 mai 2021. Bugetul total al proiectului este de 111.000 Euro, din care 99.900 reprezintă finanțarea primită din partea Mecanismului financiar Norvegian.

Obiectivul general al proiectului are în vedere creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei solare ca și energie regenerabilă, propunându-ne astfel să reducem cantitatea de emisii de poluanți, dar, în același timp, să putem satisface cererea grupurilor țintă pe care le avem în vedere, mai exact aceea de a beneficia de energie în mod constant, într-un mediu sigur și curat.

Resursele alternative pentru utilitățile zilnice au devenit o soluție viabilă pentru nevoia noastră de a avea o sursă de energie stabilă, care are în același timp un impact extrem de scăzut asupra mediului. Pentru a răspunde acestei nevoi, am dezvoltat un proiect prin care optăm în favoarea energiei solare, deoarece impactul său asupra mediului este minor în comparație cu orice altă sursă de energie. Nu produce gaze cu efect de seră și nu poluează apa, solul sau aerul. Complementar, proiectul nostru devine o modalitate de a comunica un mesaj relevant grupurilor țintă și comunității, și anume acela de a intensifica utilizarea energiei din surse regenerabile pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de un mediu sănătos și curat.

Astfel, intenționăm să construim două centrale fotovoltaice (una în Oradea și una în satul Zece Hotare, comuna Șuncuiuș), astfel încât să putem folosi energia solară ca o resursă alternativă pentru utilitățile zilnice și să beneficiem de o sursă stabilă de energie care are în în același timp un impact extrem de redus asupra mediului. În cazul orașului Oradea, centrala fotovoltaică va fi construită la Liceul Don Orione, iar în cazul satului Zece Hotare, această centrală va fi construită la Refugiul turistic pe care organizația noastră îl deține. Pe termen mediu, investiția în panouri solare pentru uz propriu va alinia organizația noastră la alți actori locali pentru care protecția mediului este la fel de importantă.

Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne la nr. de tel. 0359/409729 sau consultaţi paginile de internet www.oradea.donorioneromania.ro, www.ldo.ro sau pagina de facebook a Societății de Binefacere “Don Orione”.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe