Societatea de Binefacere „Don Orione” Oradea va beneficia de fonduri europene pentru implementarea proiectului ROHU331 CAREER

\"\"

 

 

 

Proiectul ,,Rețea transfrontalieră pentru susținerea dezvoltării carierei profesionale în regiunea de frontieră\” este implementat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria (www.interreg-rohu.eu) și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Prin intermediul acestui proiect, Societatea de Binefacere „Don Orione”, în colaborare cu partenerii săi de proiect, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, Prefectura județului Békés (prin Departamentul de Securitate Socială și Ocuparea Forței de Muncă), Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés și Fundația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor din Județul Békés, şi-au propus îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere dintre România şi Ungaria în ocupării forței de muncă și al dezvoltării și orientării carierei profesionale în zona transfrontalieră.

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Societatea de Binefacere “Don Orione” Oradea în colaborare cu partenerii de proiect, în luna ianuarie 2018, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020). Pe data de 14 decembrie 2018 liderul de proiect a primit înştiinţarea oficială privind aprobarea finanţării proiectului. Momentan este în curs de derulare etapa de semnare a contractului de finanțare.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, activitățile de pe ambele părți ale graniței derulându-se în perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2021. Bugetul total al proiectului este de 2.561.094,80 euro (2.176.930,58 euro contribuție FEDR), din care 1.079.410,00 euro (917.498,50 euro FEDR) îi revin Societăţii de Binefacere “Don Orione”, 446.770,00 euro (379.754,50 euro FEDR) constituie bugetul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, 712.789,00 euro (605.870,65 euro FEDR) îi revin Prefecturii județului Békés, 242.825,00 euro (206.401,25 euro FEDR) sunt alocați Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés, iar 79.300,80 euro (67.405,68 euro FEDR) este bugetul Fundației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor din Județul Békés.

Principalul rezultat al proiectului va fi crearea unei rețele de servicii de orientare în carieră oferite tinerilor (și nu numai) din județele Bihor și Békés care se află la începutul vieții profesionale active.Obiectivele proiectului sunt:

  • Crearea cadrului material și profesional pentru dezvoltarea serviciilor de orientare în carieră în județele Bihor și Békés;
  • Creșterea vizibilității serviciilor de orientare în carieră și sensibilizarea comunităților, publicului general cu privire la importanța acestora;
  • Dezvoltarea unor competențe menite să sprijine dezvoltarea carierei tinerilor.

În ceea ce privește activitățile proiectului ,,Cross-border network to support the professional career development in the border region” (Rețea transfrontalieră pentru susținerea dezvoltării carierei profesionale în regiunea de frontieră), derulate pe partea română a graniței de către liderul de proiect (Societatea de Binefacere „Don Orione” Oradea), dorim să amintim următoarele:

  1. Vom pune bazele unui Centru de orientare și formare profesională în Oradea. Mai exact, vom construi și organiza un spaţiu destinat activităților de orientare în carieră și formare profesională.
  2. Vom acredita și organiza cinci cursuri de tip soft-skills: antreprenoriat, utilizarea calculatorului, limba engleză, limba italiană și limba maghiară.
  3. Vom implementa, în cadrul Centrului, două tipuri de activități de orientare în carieră: consiliere și activități de orientare profesională (evaluarea individuală și de grup a intereselor și abilităților și intervenții prin consiliere psihologică individuală) și programe de dezvoltare personală și profesională (auto-cunoaștere și program de acceptare necondiționată, program de dezvoltare motivațională, instruire pentru abilitățile necesare în procesul de angajare și program pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale).

            Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne la nr. de tel. 0359/409729 sau consultaţi paginile de internet www.oradea.donorioneromania.ro, www.ldo.ro sau pagina de facebook a Societății de Binefacere “Don Orione”.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.