SOLICITARE OFERTA

Prin prezenta SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA, cu sediul in Oradea, strada Cazaban nr. 49 / E, Judeţul Bihor, telefon / fax: 0040359409729,  e-mail: donorione@rdsor.ro, cod fiscal 5003571, cont IBAN RO 03 BTRL RONC RT02 4715 8901 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Fecheta Mihai, în calitate de PREȘEDINTE,

Solicită oferte de preț pentru serviciul de elaborare a unui proiect (cerere de finanțare și anexele aferente) în cadrul Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, PA 3, SO8/b.

Informaţii:

  • Site-ul Programului: interreg-rohu.eu
  • Apelul de proiecte: al treilea apel deschis pentru propuneri de proiecte normale
  • Rolul Societății de Binefacere Don Orione Oradea în cadrul proiectului: Beneficiar Lider
  • parteneri in proiect: patru parteneri + liderul de proiect
  • Durata de implementare a proiectului: aprox. 24 luni
  • Mai multe informații se pot obține de la dl. Martin Miheller, manager în cadrul Societății de Binefacere Don Orione Oradea (tel: 0765/212.686).

Ofertele tehnico-financiare pot fi transmise prin e-mail sau direct / personal la sediul societății, de luni până vineri în intervalul orar 8.30 – 16.30.

 

Cu stimă,

Pr. Fecheta Mihai
Președinte